Stressreaktioner, polyvagal teori och ditt inre trafikljus

Det autonoma nervsystemet består av det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet. Man har tidigare ansett att det sympatiska nervsystemet står för stress och det parasympatiska för vila och återhämtning. Men ny forskning visar att det är en ofullständig förklaringsmodell.

Tack vare Steven Porges forskning om den polyvagala teorin, vet vi idag att det istället i stället finns tre automatiska grundlägen som hjälper oss hantera livets utmaningar. Vi förklarar detta som ett trafikljus, för att göra det enklare att förstå.

 

Polyvagala teorin visar att det finns 3 grundlägen, inte 2


Det autonoma nervsystemet består av det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet
. Man har tidigare ansett att det sympatiska nervsystemet står för stress och det parasympatiska för vila och återhämtning. Men ny forskning visar att det är en ofullständig förklaringsmodell.

Tack vare Steven Porges forskning om den polyvagala teorin, vet vi idag att det istället i stället finns tre automatiska grundlägen som hjälper oss hantera livets utmaningar.

Två av dessa grundlägen har sitt ursprung i det parasympatiska nervsystemet;
En av dem aktiveras vid trygghet (centrala vagus) den andra vid starkt upplevt hot (dorsala vagus).
Den tredje
är det sympatiska nervsystemet som aktiveras vid fara.

Istället för den dualistiska förklaringen med sympatiska och parasympatiska nervsystemet, kan man således förklara våra reaktioner på fara med hjälp av ett trafikljus, vilket ger en ny förståelse av stress.

 

Ditt inre trafikljus

I vardagen upplever man det så här när man är i respektive läge.

Grönt…

…är du när du känner dig avslappnad och trygg. Då har du förmåga att vara i kontakt med andra människor och har tillgång till din kreativitet. Du känner dig skön helt enkelt. Vad det handlar om rent fysiologiskt är att din ventrala vagusnerv är aktiverad.

Gult…

…är när du retar upp dig över småsaker och är irriterad eller arg. Gul är du också de gånger du känner dig ledsen och rädd. Vi brukar kalla detta för kamp eller flykt-reaktioner och de styrs av det sympatiska nervsystemet.

Rött…
… är när du loggar ut, känner dig handlingsförlamad, apatisk, känner en overklighetskänsla eller är dissocierad. Det kan också upplevas som att du känner dig avtrubbad inför livet och det som händer dig. Detta är frys-reaktionen som styrs av dorsala vagusnerven, som aktiveras när man är utsatt för ett hot som man är hjälplös inför. 

 

Stressreaktioner beror på aktivering av gula och röda minnen


Dessa reaktioner finns där för att hjälpa dig och skydda dig när du är i fara.

Men när vi samlar på oss mycket röda och gula upplevelser i livet ligger de kvar i nervsystemet och skapar obalans. Det gör att vi lättare överreagerar på småsaker i vardagen. (läs mer om detta i bloggen Stresshantering som går på orsakerna)

Då går vi in och ut ur det gula läget (oro, ilska, spänningar, huvudvärk, nervositet, ångest, sömnproblem mm) eller hamnar i röda reaktioner (känslor av hopplöshet, depression, att logga ut eller dissociera, magproblem mm). Många av dessa tillstånd är det man i INTERHEART-studien kallar för stress.

  1. Med stress menar vi att man känner sig spänd, retlig, nervös, ångestfylld eller har svårigheter med sömnen till följd av förhållanden på arbetet eller i hemmet. Har Ni upplevt det?” 
  2. ”Har du haft, eller har, ekonomiska problem, upplevt negativa livshändelser, bristande känsla av kontroll eller depression?” 

 

Kopplingen mellan stress och hälsa


Väldigt enkelt uttryckt kan man säga att när man är
arg, rädd, ledsen, irriterad, förbannad eller har ångest är det sympatiska nervsystemet aktiverat,
medan när man är deprimerad, apatisk, mm är den dorsala vagusnerven aktiverad.

Detta skapar obalans i organsystem, immunsystem och skapar spänningsmönster i kroppen.

När vi är lugna, trygga, glada, tacksamma och harmoniska är ventrala vagus aktiv.

När ventrala vagus är aktiv, råder det en dynamisk balans mellan det sympatiska nervssystemet och dorsala vagus. Detta tillstånd skapar balans i de inre organen och främjar fysisk och mental hälsa, tillväxt och återhämtning.

Med denna fysiologiska förklaring omkring stressreaktioner, börjar det bli lättare att förstå varför negativa känslor och upplevd stress påverkar inte bara den psykiska hälsan, men även den fysiska hälsan.

Effektiv stresshantering bygger på två komponenter

Med andra ord behöver vi hitta stresshanteringsmetoder som hjälper nervsystemet att återregleras, så att det oftare och oftare är kvar i det gröna läget även när livet är utmanande.

Forskning inom stress och neurobiologi har visat att effektiv stresshantering måste arbeta med två komponenter som når in till och tränar olika delar av hjärnan.

  1. Dels måste man öka förmågan till inre uppmärksamhet (träna förnuftshjärnan): Detta brukar kallas för mindfulness och innebär att man blir bättre på att märka, observera och vara i kontakt med hur det känns inombords när man blir stressad, rädd eller upprörd.
  2. Dels behöver man lära sig metoder som reglerar nervsystemet (når in till hjärnstammen och autonoma nervsystemet). Detta gör man t.ex. genom rörelse, andning eller beröring. Effektiva metoder som man kan använda själv är tapping (beröring på akupunkter) samt långsamma inkännande rörelser.

Denna kombination påverkar både de kognitiva funktionerna i hjärnan liksom det balanserar det autonoma nervsystemets och ger varaktiga förändringar i stressmönster.

 

Lär dig göra detta med Mindful Tapping

Genom att vi förstår att hur vi mår, om vi är stressade eller lugna, beror på vår inre fysiologi, blir det begripligt att vi faktiskt kan påverka vårt humör och våra känslor genom att göra saker med kroppen.

I Mindful Tappings Grundkurs lär du dig att använda tapping (beröring) tillsammans med ett mindfult fokus inåt i kroppen för att reglera ditt autonoma nervsystem.

Med hjälp av det påverkas hjärna och nervsystem på specifika sätt som gör att du dels skapar balans för stunden och dels påbörjar en transformering av gamla stress-reaktionsmönster (minneskapslar). Övningarna gör därför ditt autonoma nervsystem både mer balanserat och mer stresståligt.

På våra vidare kurser i Mindful Tapping lär du dig fler metoder som reglerar nervsystemet, bland annat ögonpositionstekniker och långsamma rörelser.

 

Varmt välkommen att lära dig mer hos oss!