Daglig stress undergräver mental hälsa

Stress och starka känsloreaktioner i vardagen är grogrund för psykisk ohälsa och vantrivsel även långt senare i livet. Detta har en omfattande och kvalificerad studie med oerhörd tydlighet visat.

Vardagliga, till synes små och ganska obetydliga känsloreaktioner har med andra ord en starkt verkande långtidseffekt på den mentala hälsan. Tidigare har man enbart uppmärksammat hur vi påverkas av allvarliga händelser.

Hur har din dag varit?

I studien fick män och kvinnor i åldrarna 25-74 år under en vecka rapportera om dagens stressande händelser och hur de påverkats känslomässigt av dem.

10 år senare fick samma deltagare svara på frågor om sin mentala hälsa.  Man frågade hur de själva upplevde sitt psykiska och mentala mående samt om de diagnostiserats med t.ex. ångest eller depression.

Det man mätte var alltså hur ofta och starkt personerna under veckan kände känslor så som hopplöshet, nervositet, rastlöshet, ledsenhet, ilska eller irritation i relation till vardagens händelser på arbetsplatsen och i privatlivet.

Det visade sig att de som 10 år tidigare i större grad hade påverkats negativt känslomässigt av vardagliga händelser, hade ett sämre psykiskt mående då den uppföljande studien gjordes.

The Wear and Tear of Daily Stressors on Mental Health

Vad kan vi dra för slutsatser av detta?

Detta betyder alltså att vardagliga, till synes små och ganska obetydliga känsloreaktioner har en starkt verkande långtidseffekt på den mentala hälsan.

Ju mer av dessa vardagliga, negativa känslomönster man upplever, ju högre risk för diagnos som ångest eller depression långt senare i livet.

Detta är en viktig insikt, då man tidigare mestadels har uppmärksammat hur vi påverkas av allvarliga (traumatiska) händelser.

 

Vad kan vi göra för att förebygga?


Vårt råd är att förebygga mental/psykisk ohälsa senare i livet genom att införa en daglig rutin för stressreducering och minskade negativa känslomässiga reaktioner.

Att lära metoder som gör detta, som man kan använda i sin vardag, är således lika viktigt för den mentala hälsan som daglig tandhygien är för tandhälsan.

I Mindful Tapping rekommenderar vi dig att göra Tap Out Daily dagligen, som ett sätt att ta hand om den stress som ofta byggs upp under dagen.

E-kursen Tap Out Daily med föredrag ger dig utöver filmen även föredragsmoduler om varför och vad du kan uppnå.

Du hämtar en rabattkod via denna sida.

Vi bygger vår metod på fysiologisk – neurobiologisk forskning forskning. Hur hjärna och kropp samverkar och hur detta hänger samman med vår omvärld och allt vad vi lärt oss.

 

Bara tanken på något bra eller dåligt påverkar oss

hrv-positive

I ett experiment där man mätte HRV (obalansen i nervsystemet vid stress) bad man deltagarna tänka (bara tänka!!!) på en upplevelse som hade gjort dem arga.

När man mätte deras HRV såg man att bara tanken på det negativa minnet skapade ett lågt HRV med en ryckig kurva.

Man mätte även IgA (immunoglobulin A, vårt första försvar mot virus, bakterier och svampar) och såg att utsöndringen av IgA minskade under 6 timmar efter övningen.

Med andra ord minskade deltagarnas immunförsvar genom att tänka på ett negativ minne.

I samma experiment lät man även deltagarna tänka på ett positivt minne. Det positiva minnet skapade ett högt HRV med en mjuk sinuskurva på diagrammet, och visade sig öka produktionen av IgA under de följande 6 timmarna.

Hur ofta tänker du på något som gör dig arg, ledsen eller frustrerad?