Hur fungerar tapping?

I Mindful Tapping är tapping en av de somatiska metoder vi använder. Just tapping har i ett flertal studier visat sig ge effektiv vid behandling vid olika typer av problem, från talarrädsla till ångest till posttraumatiskt stressyndrom.

Men hur kan det komma sig att det fungerar att knacka på några punkter på överkroppen och minska stress, oro och ångest?

När man ser det för första gången kan man ju verkligen undra. Det kan kännas lite konstigt att tänka sig att det verkligen skulle ge några resultat. Så hur fungerar det egentligen? Finns det någon förklaring till varför det fungerar?

Det häftiga är att det faktiskt finns förklaringar till varför tapping kan påverka känslor, tankar och minnen. Här kommer resultaten från några studier om vilka direkta effekter tappingen har.

 

Tapping på akupunkter skickar lugnande signaler till amygdala


De viktigaste forskningsresultaten som ger stöd för att stimulering av akupunkturpunkter kan vara effektivt vid behandling av ångest och PTSD kommer från ett forskningsprogram på Harvard Medical School.

Under tio års tid undersökte man effekterna av att stimulera specifika akupunkturpunkter. Med hjälp av hjärnscanningsbilder kunde forskarna visa att stimulering av vissa akupunkter med nålar ger en tillförlitlig och märkbar minskning av aktiviteten i amygdala, hippocampus och andra områden i hjärnan som har att göra med rädsla.

Studien visade även att akupunktur ger ”omfattande deaktivering av the limbiska-paralimbiska-neokortikala systemet”. (Hui et al., 2000, Fang et al., 2009).

Vad gäller frågan omkring skillnaden mellan att sätta nålar eller använda enbart tryck på akupunkturpuntker visar en dubbelblind studie att det gav samma resultat. (Takakura &Yajima, 2009) och informella studier har visat att knackning på akupunkturpunkter troligtvis är mer effektivt än att sätta nålar vid behandling av ångest (Feinstein, 2004).

Tapping minskar kortisolnivåer


Forskning har även påvisat biokemiska effekter av stimulering av akupunkturpunkter.

I en studie (Church et al.2012), undersökte man effekterna av en tapping-session i jämförelse med en session med samtalsterapi.

Studien visade att tappingen upplevdes som mer effektiv av klienterna, som själva rapporterade en minskning av psykologiska symtom. Samtidigt gav tappingen en avsevärd minskning av kortisol nivåerna. Kortisolnivåerna minskades däremot inte för klienterna som fick samtalsterapi.

Ruden (2005) visar att neurotransmittorer, endorfiner och andra kemiska ämnen i hjärna påverkas av tapping.

Tre andra studier har visat att mönstret i hjärnvågorna förändras på ett fördelaktigt sätt genom akupunkt-stimulering.

 

Tapping hjälper till att koppla bort rädslan från minnet


Vad är det som gör dessa studier så viktiga?

Jo, när man arbetar med Mindful Tapping stimulerar man akupunkturpunkter, samtidigt som man är i kontakt med ett något som besvärar en, i form av ett minne eller en känsla i kroppen.

Genom att vara i kontakt med den jobbiga händelsen, känslan, förnimmelsen eller det traumatiska minnet, aktiveras rädsloresponsen i amygdala.

Studien som gjordes i Harvard visar att stimulering av akupunkturpunkter skickar lugnande signaler till just amygdala.

Genom att repetera den fysiska stimuleringen av akupunkterna skickas alltså motverkande signaler till amygdala.

Det minskar då rädsloresponsen, samtidigt som man fortfarande tänker på/känner in på minnet/händelsen/problemet.

 

Hör mer om hur tapping kan påverka minnen

Mer om detta, som kallas för rekonsolidering av minnen, kan du höra om i bloggen ”Videoblogg nr 6: Rekonsolidering”