Mindful Tapping utgår från upplevelser

Våra upplevelser formar vår hjärna

Mindful Tapping är ett koncept för hur våra upplevelser formar vår hjärna. Därmed för hur vi mår, tänker, känner och beter oss. Liksom vår hälsa, våra relationer och prestationer i livet. Med Mindful Tappings metoder kan vi “reparera” vår hjärna. Nycklarna till hjärnans neuroplastiska förmåga kommer från neurovetenskap, stress- och traumaforskning.

Mindful Tapping förenar grundpelarna i metoder som mindfulness, EMDR, tapping / EFT, beröring, rörelse och yoga med flera somatiska metoder. Arbetssätten överensstämmer med vad vi förstår om principerna för hur vårt nervsystem fungerar enligt frontforskarna inom affektiv neurovetenskap.

Hoppingivande, trösterikt med en accepterande syn på ohälsa och misslyckanden i livet.

Att acceptera det som är, gör förändring möjligt.

Medveten uppmärksamhet – med starkt fokus på det som sker inombords noterar vi och följer förändringarna. Lägg till en effektiv metod exempelvis tapping, som lugnar tankar och låter det bli lugnt i kroppen.

Beröring på speciellt känsliga ställen på kroppen, via tapping eller något motsvarande. Som påverkar och förändrar problemen.

Tänk på problemet + Medveten uppmärksamhet på det som sker i kroppen + Metoder som når  problemet = lugn & förändring.

Kroppsfokus där även rörelser och rörelseimpulser, hållning, gester mm används både för att “hitta in i” och “förlösa” problemen.

Mindful Eye Positions, ögonrörelser eller ögonpositioner

BSFF – posthypnotiska instruktioner till ditt undermedvetna

TAT

Uttryckt på ett förenklat sätt:
Vi utgår från tapping, den aktiva ingrediensen i EFT och TFT. Kombinerat med Problemaktiverad Somatisk Mindfulness, medveten uppmärksamhet, på upplevelser i kropp och sinne.

Mindful Tapping är en kombination av ett flertal somatiska tekniker, som var för sig är effektiva.