Kroppen håller räkning på dina trauman

Kroppen (och hjärnan) håller räkning på dina trauman oavsett om du är medveten om det eller inte. Har du trauman i bagaget? Med största sannolikhet. Hur kan du veta? Reflektera över hur ditt liv ser ut och fråga dig hur det blev så här. Eller varför inte fråga någon, som känner dig, vad de lägger märke till hos dig som du själv inte är medveten om eller tror att de inte tänker på.

PTSD, post traumatisk stress, är en term som många även i Sverige numera är bekanta med. Att många hemvändande militärer från utlandsuppdrag lider av det, att hustrur och barn traumatiseras eller drabbas av konsekvenserna av deras trauman. I USA vet man att mångfalt fler av de hemvändande soldaterna dör av självmord än av krigsföringen i främmande länder. Att dessa soldater står för en hög andel våldsbrott, inkluderat våldtäkter, är också välkänt.

Complex PTSD = DESNOS – Disorders of Extrem Stress Not Otherwise Specified = Developmental Trauma och trauman under anknytningsfasen är vanligare än de flesta av oss känner till. Men oerhört betydelsefullt att förstå.

Varför? Jo – vi vet att uppväxtens kvalitet påverkar hälsoutvecklingen. I videon med Bessel exemplifierat av diagnosen bipolär och inlärningsproblem exemplifierat av ADHD och Oppositional Defiant Syndrome, på vanlig svenska obstinata eller trotsiga ungdomar.

Bessel van der Kolk, MD, psykiater och en av världens ledande traumaforskare och kliniker.

En person som man numera mer än gärna lyssnar till inom vetenskaps- och terapisamhället. Efter att han varit för radikal under flera decennier för att sedermera accepteras av kolleger inom psykiatrin och psykologin. I denna video (se länk nedan) berättar han på ett personligt och medryckande sätt om sina erfarenheter av möten med traumatiserade klienter och neurobiologisk forskning och vad detta har gett honom.

Det krävs ett flertal metoder

Han talar om vikten av att arbeta med ett flertal metoder och nämner yoga, model mugging (självförsvar utövat på ett sätt som påverkar kopplingen mellan basalganglier och centrala delen av amygdala så att de som tränats i detta inte hamnar i frysrespons dvs blir handlingsförlamade och inte kan försvara sig, även om de har svart bälte i karate).

Han pratar om mindfulness men framförallt om ett mindfult förhållningssätt som en viktig ingrediens i förändringsarbete. Eftersom det som sker i kroppen är centralt att följa och förändra för att arbeta med den stress och traumatiska stress som ligger bakom majoriteten av personliga och hälsomässiga problem vi människor har.

Något vi också tagit fasta på genom vårt sätt att arbeta inom konceptet Mindful Tapping®. Där har vi somatisk mindfulness som utgångspunkt oavsett om vi kombinerar med tapping, ögonpositioner (EPI), bilateral stimulering via ögon, bilateral tapping, BSFF eller microrörelser/långsamma rörelser med mera.

Bessel har tidigt gjort farmakologiska studier av Prozac och Zoloft och delar med sig av sin syn på läkemedelsbehandling vid traumaterapi. Han berättar om en jämförande studie mellan placebo, ett läkemedel och yoga. Placebo gav 44 % effekt. Han ber terapeuter betänka sitt sätt att arbeta om deras klienter inte får åtminstone samma effekt som med placebo:-)

Evidensbaserade studier – på enkeldiagnos grupper

Bessel van der Kolks syn på vad evidensbaserad forskning kan leda till är mer än tänkvärd, eftersom detta har att göra med begreppet ”statistical power”, statistisk tillförlitlighet/styrka. Till exempel att man genomför evidensbaserad forskning på ”rena” = särskilt utvalda populationer och inte på klienter man möter i verkligheten som är mer mångfacetterade dvs har många samtida problem, kanske flera diagnoser och därmed är svårare att arbeta med. Då krävs robusta metoder och flexibilitet för att få effekt. Vilket betyder att de evidensbaserade/utvärderade behandlingarna i strikt bemärkelse enbart kan tillämpas på de utvalda grupper som studierna gjorts på.

Eftersom bara de som har en rejäl kassakista kan genomföra stora nog studier kommer flertalet hjälpsökande inte att få tillgång till nya lovande metoder inom det närmsta decenniet. Det som ledande experter inom stress/trauma området själva använder och rekommenderar dvs. att arbeta med somatiska metoder =bottom-up finns att tillgå för de som själva söker hjälp. Exempel på de nya somatiska terapierna är Mindful Tapping, EMDR, SE, Brainspotting och en del av de ”energipsykologiska” metoderna. Traumabehandlare, som tillämpar kunskapsutvecklingen inom neurovetenskap/stress/trauma fysiologi och psykologi, använder dessa metoder i sitt arbete med klienter. Trots att de inte är evidensbaserade. För att de hjälper, även svåra fall.

Behandlingsmetoder utanför ordinärt terapitänk behövs

Teater eller KBT? Ja, teater och kampkonst, särskilt model mugging (självförsvar), som ger inre styrka är vad Bessel föredrar. Låter det obekvämt? Ja, just därför har det varit svårt för hans kolleger, men inte klienter, att acceptera hans vägar till behandling. Men Bessel är neurobiolog också och använder dess metoder för att klargöra vad som fungerar.

Förankring i kroppen krävs för ett självmedvetande

Längs med hjärnans mittlinje ligger ett antal hjärncentra som utgör basen för vårt självmedvetande. Utan en förankring i kroppen svävar vi i ovisshet eller t.o.m. i fara. Lyssna på den intressanta jämförelse Bessel gör mellan normala kanadensare och de med PTSD. Vilka delar som är ”online”/aktiva respektive ”shut-down”/inaktiva. Orbitofrontal complex, medial prefrontal complex (MPFC), anterior cingulate gyrus och posterior cingulate gyrus är deras poetiskt klingande namn. Självmedvetande = medvetenhet om kroppens tillstånd via MPFC är en bättre strategi än att använda sig av Broccas center (språkcenter) vid stress/traumatisk stress. Varför? Jo, Broccas center ”loggar ut” = inaktiveras vid starka reaktioner. Så resonemang och förslag till att ändra tankemönster är en föga användbar strategi eller terapi vid starka känslor. Som ju är vanliga i vardagens mellanmänskliga interaktioner, eller hurJ?

Hur Bessels far blev den enda överlevande från ett av nazisternas koncentrationsläger. En hårsmån från döden räddad av en tysk soldat som gav honom en ”diagnos” och ett sätt att ”försvinna” den tid det krävdes då resten av lägret skickades till förintelse. Hur hans far ironiskt nog av den lille Bessel kom att ses som en hård man. Detta och mer därtill får du veta via videon The Body Keeps the Score: Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma  Länk

Att läsa hans senaste bok ”The Body Keeps The Score” ger ännu mer kött på benen och rekommenderas livligt av bloggförfattaren.