Ditt inre stoppljus – ett nytt sätt att förstå stress

Som uppvärmning inför att spela in poddar och videos för våra webbkurser spelade jag in denna lilla ljudfil. Det handlar om ditt inre stoppljus. Om hur hjärnan och nervsystemet reagerar  – automatiskt – på det du upplever och skickar in dig i grönt, rött eller gult. Indirekt handlar det om den polyvagala teorin och den treeniga hjärnan. Och om stress.

Du har tre automatiska reaktionsmönster som är ”förprogrammerade” i din hjärna.

De finns där för att hjälpa dig och skydda dig. Men när vi samlar på oss mycket röda och gula upplevelser  i livet ligger de kvar i nervsystemet. De aktiveras om och om igen när något vi upplever nu påminner om den ursprungliga händelsen. Det gör att vi åter går in i samma reaktioner, fastän nuläget kanske inte är så farligt egentligen. Det är alltså tidigare röda och gula upplevelser som automatiskt drar igång vårt stoppljus. Det är detta som ligger till grund för att vi blir stressade.

Grön är du när du känner dig avslappnad och trygg. Då har du förmåga att vara i kontakt med andra människor och har tillgång till din kreativitet. Du känner dig skön helt enkelt. Vad det handlar om rent fysiologiskt är att din ventrala vagusnerv är aktiverad. Den finns i din reptilhjärna.

Gult läge är när du retar upp dig över småsaker och är irriterad eller arg. Gul är du också de gånger du känner dig ledsen och rädd. Vi brukar kalla detta för kamp eller flykt-reaktioner och de styrs av det sympatiska nervsystemet. Som också ligger i reptilhjärnan.

Rött är när du loggar ut, känner dig handlingsförlamad, apatisk, overklighetskänsla eller är disoscierad. Det kan också upplevas som att du känner dig avtrubbad inför livet och det som händer dig. Detta är frys-reaktionen som styrs av dorsala vagusnerven, som aktiveras när man är utsatt för ett hot som man är hjälplös inför. Gissa var den ligger. Just det, i reptilhjärnan, den också.

På podden berättar jag också om hur Mindful Tapping kan få en att gå från gult eller rött till grönt. Det vill säga från stress till lugn. Anledningen till att Mindful Tapping har kraften att göra det är att tappingen lugnar den del av hjärnan där dessa reaktioner uppstår. Och vilken var nu det? Jo –  reptilhjärnan!

 

 

Allt detta som jag precis skrivit har att göra med den Polyvagala teorin (Steven Porges). Den ställer tidigare tankar om stress på ända. Porges visar den att det finns TRE olika automatiska tillstånd i vårt autonoma nervsystem…

Frys (rött) = dorsala vagusnerven i parasympatiska nervsystemet

Flykt/kamp (gult) = sympatiska nervsystemet

Socialt engagemang (grönt) = ventrala vagusnerven i parasympatiska nervsystemet.

…och INTE två som man tidigare trott
Sympatiska nervsystemet = stress
Parasympatiska nervsystemet = vila.


Den polyvagala teorin är en komplex teori, men på våra kurser förklarar vi den på ett sätt som gör att du förstår hur dessa tre huvudreaktioner visar sig och påverkar dig i vardagen.

Du lär dig hur du arbetar för att bli mindre och mindre rädd för sin kropps reaktioner. Därmed gör du kroppen till din bundsförvant och vän i arbetet, oavsett hur obehagligt minnet är.

På våra kurser lär du dig alltså hur du arbetar för att bli mer ”grön”, med andra ord komma i känslomässig, beteendemässig och tankemässig balans.


Välkommen på våra kurser! 

 

Läs om och lyssna på Christer!
Här berättar han hur han blev av med sin scenskräck med hjälp av Mindful Tapping!

Talarrädsla är för övrigt ett utmärkt exempel på den polyvagala teorin ”in action”. Att bli tom i huvudet, blank, inte minnas vad man skall säga  – det är en röd signal. Många känner nog igen den, men förstår inte att det är en väldigt stark fysiologisk reaktion som positivt tänkande inte hjälper mot.