Mindfulness hjälper hjärnan känna

Genom att vara mindful dvs. medveten om våra inre upplevelser och samtidigt lägga till tapping kan vi lättare tolerera även känslomässigt starka upplevelser. Mindful Tapping är ett koncept som dessutom gör att vi transformerar negativa upplevelser till neutrala eller positivt känslomässigt laddade upplevelser. Det är via kroppsmedvetenhet som vägen till  djupgående och hållbar förändring går. Denna kunskap använder vi oss av i Mindful Tapping och den går längre än vad övningar i vanlig mindfulness gör.

Läs här om hur mindfulness hjälper oss hantera känslor.

Den största delen av vår medvetna, rationella hjärna är upptagen med allt det som händer runt omkring oss. Den rationella hjärnan kan hjälpa oss att göra upp planer för framtiden, men den kan inte hjälpa oss med att hantera våra känslor. Det beror på att den inte står i direkt kontakt med vår känslohjärna.

Som tur är finns det en liten del av vår ”medvetna” hjärna (mediala prefrontala kortex) som står i kontakt med känslohjärnan. Med hjälp av den lägger vi märke till vad som sker inombords och kan känna vad vi känner. Man kan säga att denna del av hjärnan är vårt center för ”self-awareness”. När vi övar mindfulness använder vi denna del av hjärnan.

I känslohjärnan finns minnen från traumatiska händelser lagrade. När vi kommer i kontakt med dessa minnen väcks ofta obehag i kroppen som vi helst inte vill känna. Men faktum är att genom att undvika att känna de obehagliga förnimmelserna i kroppen ökar faktiskt vår sårbarhet för att bli överväldigade av dem.

I mindfulness lägger man märke till de förnimmelser som finns i kroppen, och börjar sätta ord på dem. Genom att öva på denna form av inre uppmärksamhet lugnas det sympatiska nervsystemet, så att man inte lika lätt går in i ”fight-flight”-reaktioner.

Forskning har visat att mindfulness har effekter på en rad stressrelaterade symtom, inklusive depression och smärta. Det påverkar den allmänna fysiska hälsan och har positiva effekter på kortisolnivåer, blodtryck och immunförsvar. Mindfulness aktiverar även delar av hjärnan som reglerar känslor och leder till förändringar i de regioner som är relaterade till kroppsmedvetenhet och rädsla.

I Mindful Tapping använder vi oss av ett ”mindfult” förhållningssätt. Vi sätter fokus på det vi upplever inombords i form av kroppsförnimmelser och sensationer och sätter ord på dem om detta hjälper oss att hålla fokus. Men istället för enbart detta inre fokus lägger vi till tapping, som ett extra sätt att lugna nervsystemet. På så vis hjälper vi nervsystemet att regleras från två olika håll, både med medvetenheten om förnimmelserna och tappningen som hjälper att reglera fysiologin. Tappingen är dessutom ett kraftfullt verktyg för att ”skriva om” de traumatiska minnena så att de inte längre ger upphov till de obehagliga förnimmelserna.

I Tap Out Daily lär du dig hur du använder ett mindfult förhållningssätt tillsammans med tapping.
Använd Tap Out Daily dagligen, precis som det står. Enklare än så kan det väl knappast vara?!

Källa: Bessel van der Kolk (2014). The Body Keeps the Score.