Terrorn ständigt närvarande

Terrorattacken på Drottninggatan påverkar fortfarande många människors liv. Många sover dåligt, är oroliga, har minnesrubbningar, smärtor eller lider av PTSD. Retraumatisering vid rättegången kan ytterligare ha spätt på lidandet. Jag

Flygfobi,KBT, Mindful Tapping

Flygfobi, flygrädsla, ångest för att flyga, är betingad rädsla dvs kommer från traumatiska upplevelser lagrade i minneskapslar (dissociativa eller trauma capsules – Rober Scaer, MD). Dessa minneskapslar kan aktiveras av