Effektiv stresshantering transformerar barndomsupplevelser lagrade i känslohjärnan

Känslohjärnan lagrar enligt neurovetenskaplig forskning  barndomsupplevelser som formar utvecklingen av vår hjärna och fysiologi. Det du upplevt i barndomen påverkar därför hur du mår, tänker, känner och beter dig i livet.

Det tar på krafterna att försöka bemästra stress. Det värsta är att malande tankar och obehagliga känslor, smärtor och huvudvärk, sömnproblem och magproblem, ångest, högt blodtryck, nervositet, oro och ilska blir följden.

Vi brukar tänka att stressen beror på yttre orsaker. Chefen, för mycket på jobbet, problem i relationen eller krav på prestation.

Neurofysiologisk forskning visar att rötterna till stressen inte ligger i de yttre orsakerna. De ligger snarare i vilka medvetna och omedvetna minnen som det som sker väcker i oss. Dessa minnen har ofta skapats tidigt i livet och förklarar till viss del varför vi har olika stresskänslighet.

Barndomsupplevelser påverkar utvecklingen av hjärnan

Neurofysiologisk forskning visar att barndomsupplevelser formar utvecklingen av vår hjärna och fysiologi. Det du  upplevt i barndomen påverkar hur du mår, tänker, känner och beter dig senare i livet.

Forskning visar dessutom att stress och trauma med en bakgrund i negativa barndomsupplevelser kan utgöra grunden för folkhälsoproblem som hjärt-kärlsjukdomar, fibromyalgi, depression, ångest, kroniska smärt- och trötthetstillstånd, rökning, droganvändning, övervikt, mage-tarm problem, smärtor i rygg och nacke, sömnproblem, relations- och prestationsproblem.

Vardagsstressen triggar barndomsminnen lagrade i känslohjärnan

När chefen upplevs som otrevlig mot dig handlar alltså obehagskänslan i magen och de negativa tankarna som väcks i dig inte så mycket om honom – utan om att tidigare minnen har väckts till liv. Minnen som ligger lagrat i delar av hjärnan dit förnuftet inte når (limbiska systemet och hjärnstammen).

Då reagerar kroppen som om det var den gången. Allt det du upplevde då spelas upp igen, som om en komplicerad videokamera hade spelat in till och med hur snabbt ditt hjärta slog eller hur bortgjord du kände dig den gången…

Minska stressen genom att transformera minnen

Många stresshanteringsprogram påverkar stressen för stunden, men har tyvärr liten effekt på de bakomliggande orsakerna.

Att försöka ändra sina tankar, tänka positivt eller ta djupa andetag är strategier som en del tar till. Men när känslorna svallar är det inte så lätt att tänka klart eller bete sig förnuftigt. Men forskningen ger hopp och visar på möjligheter till djupgående förändring.

För att kunna förändra stressmönster behöver man påverka de minnen som ligger lagrade i hjärnans omedvetna delar, det limbiska systemet och hjärnstammen. Då förändras också stressreaktionerna. Det är det vi gör med Mindful Tapping och ögonpositionstekniker, EPI.

När stressen inte längre väcks…

Med våra metoder når du in till de delar av hjärnan som kan hjälpa till att skapa nya nervbanor.  Det innebär att minnen transformeras, rekonsolideras, läggs till ro. Du reagerar inte längre som tidigare. Tankar och beteenden ändras från att ha varit belastande till att vara gynnsamma. Det gör att du inte blir stressad av det som du tidigare ”gick igång på ”.  Med lugna känslor, behåller du balansen och tänker klart.

Med andra ord, du triggas inte längre av chefens beteende, utan kan behålla lugnet. Med Mindful Tappings metoder minskar din inre stress och då behöver du inte längre tänka på hur du agerar utan du handlar helt adekvat och logiskt. Du gör det helt automatiskt.

Det är det vi menar med stresshantering som går på orsakerna. 

 

Vill du veta mer?

Lyssna på de 2 poddavsnitt vi har spelat in med sjuksköterskan Carolina Werling 

Hur din historia blir din fysiologi och hur du kan läka!

Del 1

Del 2