Mindful Tapping® utgår från upplevelser

Mindful Tapping är mer än en metod. Det är ett koncept som visar hur våra upplevelser formar vår hjärna och påverkar hur vi mår, tänker, känner och beter oss. Hur detta påverkar vår hälsa, våra relationer och prestationer i livet med budskapet om att vi kan reparera vår hjärna. För metoder finns nu. Nycklarna kommer från neurovetenskap, stress- och traumaforskning.

Mindful Tapping förenar grundpelarna i effektivt verkande metoder som mindfulness, EMDR, tapping/EFT, taktil beröring, yoga med flera metoder. Arbetssättet överensstämmer med principerna för hur vårt nervsystem fungerar och är i enlighet med vad frontforskarna inom affektiv neurovetenskap rekommenderar.

Hoppingivande, trösterikt och med en accepterande syn på ohälsa, beroende och misslyckanden i livet.

Medveten uppmärksamhet – med starkt fokus på det som sker inombords noterar vi och följer förändringarna. Lägg till en effektiv metod som lugnar känslohjärna och låter det bli lugnt i kroppen. Beröring på speciellt känsliga ställen på kroppen, tapping eller något motsvarande som når in dit där problemet bor som kan lugna och förändra.
Mindfullt förhållningssätt  + Starkt fokus på det som sker i kroppen + Metoder som når in där ”problemet bor” och som lugnar & kan förändra.
Tapping
Kroppsfokus där även rörelser och rörelseimpulser, hållning, gester mm används både för att hitta in i och förlösa problemet
EPI – Eye Position Integration, ögonrörelser eller ögonpositioner
BSFF – instruktion till ditt undermedvetna
TAT

Uttryckt på ett förenklat sätt:
Vi utgår från tapping, den aktiva ingrediensen i EFT. Kombinerat med Fokuserad Mindfulness, medveten uppmärksamhet, på upplevelser i kropp och sinne. Mindful Tapping är en kombination av ett flertal somatiska tekniker, som var för sig är effektiva.