Mindful Tapping
Steg 2

Lär dig att tryggt och effektivt använda Mindful Tapping för dig själv, vänner, familj och klienter.  


Under kursen kommer du att fördjupa din förståelse av hur viktiga neurofysiologins och traumaforskningens förklaringar är för att förstå hur vi fungerar. Genom detta kan vi nämligen förstå hur våra livsupplevelser påverkar våra tankar, beteende och vår hälsa. Då förstår vi även vad som behövs för förändring.

Rent praktiskt lär du dig hur du tryggt guidar en person igenom en session med Mindful Tapping. Hur du läser av flykt/kamp- och frysreaktioner i kroppsspråk och ordval samt hur du på bästa sätt lotsar personen vidare, med hjälp av fokus på vad som sker i kroppen, så att fastfrusna minnen kan skrivas om och ge plats för nya tankar, känslor och beteenden. 

Stress och trauma

Den utan tvekan viktigaste pusselbiten för att förstå stress och trauma är den polyvagala teorin. Den förklarar hur det som händer oss väcker våra kamp-, flykt- och frysreaktioner. Dessutom visar den att våra reaktioner vid stress fungerar utifrån ett hierarkiskt reaktionssätt väcks inom oss, vare sig det är tankar, inre fysiologiska stimuli som hjärtklappning, eller en situation vi befinner oss i som skapar stressen. Denna kunskap gör att vi förstår hur man kan arbeta utifrån kroppens sätt att reagera. Då kan man lösa upp trauman enklare och fullständigare än med samtalsterapi och klassisk EFT.

När händelser blir problem som kvarstår

När traumatiska minnena lagras är aktiviteten i Broccas center (talcentrat) sänkt. Detta är en del av förklaringen till varför samtal inte kan lösa alla problem. För att förändra det som påverkas oss negativt på djupet krävs det därför att man arbetar både med de minnen som är medvetna och möjliga att återberätta, och de minnen som är omedvetna (implicita). (se fotnoter nederst på sidan). Du kommer lära dig känna igen båda dessa typer av minnen, hur du upplever dem och hur du kan arbeta med dem. Du får även lära dig vad de kan betyda för vår hälsa, våra relationer och vår framgång.

Lär dig läsa av kroppens reaktioner

Lär dig läsa av kroppens kamp, flykt och frys-reaktioner (fight/flight/freeze) och hur de ger upphov till olika fysiska upplevelser och förnimmelser. För att tappingen ska bli mer effektiv lär du dig hur du läser av dessa kroppsliga reaktioner och fördjupar arbetet med hjälp av dem.​​

Skapa trygghet

​Vårt nervsystem är skapat för att upptäcka och reagera på faror. Har man varit med om många överväldigande händelser är nervsystemet överkänsligt. Men det går att balansera det. Begreppen neuroception och neuroreglering ger oss förklaringar (se fotnoter). Du lär dig skapa ett tryggt fysiskt utrymme för förändring. Du lär dig även hur man arbetar med t.ex. rörelser för att komma i kontakt med kroppsminnen (exempelvis procedurminnen) och hur man integrerar dem.​

"Redigera" minnen

​Genom att förstå hur hjärnan, kroppen och nervsystemet lagrar upplevelser kan vi även förstå hur vi ska ”redigera/skriva om” dessa minnen. Vad som krävs för att varaktig förändring skall ske och inte bara vara en möjlighet. Detta kallas för rekonsolidering.​

Lärande genom upplevelse

​Under kursens gång varvas teori med övningar, och demonstrationer. På så sätt kommer denna kunskap att integreras och bli ett naturligt sätt att se dig själv och andra människor på. Du får en fördjupad förståelse för hur man arbetar utifrån kroppens, hjärnans och nervsystemets sätt att reagera.

Lärare på kursen är Ann-Sofi och Kjell Forsberg, grundarna av Mindful Tapping.

Ann-Sofi och Kjell har med sitt mjuka och lugna sätt förmedlat ett intressant ämne som kan vara svårt att ta in men genom sin pedagogik har de lyckats fånga min nyfikenhet. Jag kommer definitivt att vilja lära mig mer om denna unika metod. Ni arbetar med stor respekt och kunskap. 

Carina

KURSINNEHÅLL I KORTHET

ARBETSSÄTT

 • Betydelsen av att utveckla din förmåga att observera och lyssna in.
 • Förklaringar till vad du ska tänka på och titta efter.
 • Frågor och arbetssätt för att hitta bakomliggande orsaker.
 • Att föra arbetet vidare på ett konstruktivt sätt, ofta med kroppen som vägvisare.
 • Att arbeta med obehagliga problem på varsamt sätt.
 • Att lösa upp kroppsliga spänningstillstånd och traumatiska minnen genom anpassade rörelser och fokuserad medvetenhet.
 • Hur man arbetar med kroppsminnen.
 • Hur explicita och implicita minnen uttrycks och hur du arbetar med dem.
 • Hur händelser leder till problem.
 • Vad olösta minnen betyder för hälsa, relationer och prestationer.
 • Att skapa trygghet i kroppen.
 • Hur man arbetar tryggt då många svåra minnen väller upp. Så att man kan arbeta vidare med dem vid ett senare tillfälle.
 • Att testa och avläsa framsteg.
 • Att hjälpa klienten lägga märke till när insikterna kommer.

OLIKA SLAGS PROBLEM

 • ​Begränsande föreställningar, tankar och attityder.
 • Att skapa positiva alternativ (men inte med affirmationen eller positivt tänkande).
 • Fobier och rädslor.
 • Traumatiska händelser.
 • Fysiska smärtor och åkommor.
 • Beroenden (addiktion).
 • Att förstå hur och varför motstånd eller skydd finns och hur man arbetar med dessa. Ofta oegentligt benämnda som självsabotage.

​TEORETISKA GRUNDER

 • ​"Traumakapseln" (Robert Scaer, MD): Explicita och implicita minnen, procedurminnen.
 • Den polyvagala teorin (Stephen Porges, MD): Hierarkin mellan social engagement (jämvikt) och fight/flight/freeze-reaktionerna
 • Neuroception (omedveten blixtsnabb reaktion) med neuroreglering. Kort om rekonsolidering (att skriva om) minnen. Mer kommer i steg 3.
 • ACE-studierng (Adverse Childhod Experiences).
 • Fotnoter; se nederst på sidan

 All kunskap om hur nervsystemet fungerar och hur trauman löses har tagit mitt arbete med mig själv och mina klienter till en djupare nivå.

Erika, kroppsterapeut

FOTNOTER

Explicita minnen är de delar av en händelse som är medvetna och kan återberättas. Explicita minnen kan handla om det man såg, hörde, smakade, luktade och kände, med den gemensamma nämnaren att man har möjlighet att sätta ord på det man upplevde. 

Implicita minnen är ”omedvetna” minnen. Det är känslor, vad som känns, hur du känner dig, rörelseimpulser, gester, ansiktsuttryck, stickningar, svettning, kyla, rodnad, tomhetskänsla, känsla av utanförskap, overklighetskänslor, dissociation, utanför kroppen upplevelser mm

Neuroception är blixtsnabba omedvetna reaktioner som gör att man blir varse och reagerar innan man blir medveten om det, det ”sjätte sinnet”). Har bland annat att göra med klientens upplevelse av trygghet.

Neuroreglering är arbetssätt för att integrera oavslutade processer som ger upphov till ökad vaksamhet, tics minnen från skador och kirurgiska ingrepp. Används för att skapa den trygghet som kan behövas för att våga förändras.

Procedurminnen är enkelt uttryckt muskelminnen.

Genom spegling av hur ansikte och hjärta samarbetar neurologiskt kan du reglera den person du arbetar med.

Rekonsolidering av minnen är när minnen "skrivs om" fullständigt. Detta kan jämföras med kognitiv-, emotionell- eller affektreglering som är motverkande men inte transformerande.  

 

KURSINFORMATION

AKTUELLA KURSDATUM

Pris Steg 2: 5.400:- (privatperson) resp. 6.750:- (företag inkl moms)                                                      

Tid: 3 kursdagar, kl. 9.30 – 17.30. Lunchrast cirka 75 minuter
Kursledare: Kjell & Ann-Sofi Forsberg

Ansvarsfriskrivning. Som kursdeltagare tar du personligt ansvar för ditt deltagande.

Förkunskaper:
 Grundkurs i Mindful Tapping; "live"​ eller E-kurs. Kursmanual, skickas ut och ska läsas före kursen. 


Certifiering till Mindful Tapper kan genomföras efter Steg 2 efter att ha utfört fallbeskrivningar och litteraturstudier enligt instruktion samt undertecknat Förhållningsreglerna / Code of Conducts (se pdf)

Kursen ger behörighet att gå Mindful Tapping Steg 3.  

Sagt av tidigare kursdeltagare

På jobbet använder jag det när mina terapipatienter “lämnar kvar” spår i min kropp och i mitt rum efter att de gått. Jag tycker ofta att jag får lättare att särskilja vad som är jag och vad som handlar om projektioner vilket gör det mycket enklare för mig att återfå känslan av värme för mina patienter. Det gör också att jag lättare kan “släppa dem” vilket är helt nödvändigt för att jag inte skall har för mycket bagage med mig hem.”

Ylva, psykolog
             

Tack så mycket för en väldigt givande helg. Det känns så underbart att jag har lärt mig denna enkla metod som har så enastående resultat. Jag knackar varje dag och alltid känner jag samma lugn och lättnad när jag har gjort det.

Manuela 

Mindful Tapping-kursen Steg 1 & 2 har gett mig en helt ny start på hur jag kommer att jobba med kroppen framöver. Jag har gjorde 6 rena Tappingsessioner första veckan efter kursen och har skickat med flera av kunderna i övning att göra Tap Out Daily.

Lena, kinesiolog 

Tappingen, knackandet, har blivit en självklar del av min vardag. Jag mår så mycket bättre. Jag brukar (sen många år) ramla in i vår-depression vid den här tiden som tar mej månader att komma ur. Äntligen har jag ett konstruktivt redskap bokstavligen i min egen hand. 

Angelika
             

 Ni arbetar båda två på ett beundransvärt handfast och säkert sätt. Som ”klient” kan jag känna mig tryggt lotsad och respekterad genom hela processen. Och som ”veteran” inom olika terapier kan jag bara säga: Lita på att ni har förmågan att bemöta människor på deras egen nivå och respektfullt följa med dem genom processen att behandla ett problem/en känsla,för det har ni! Och mer där till. Ni lyckas också förmedla känslan av att varje människa själv har förmågan att fortsätta/påbörja en bearbetning själv, och det är STORT! Dessutom är det väl grundsyftet med alla energipsykologier; att stärka varje människas tro på sin egen förmåga och kraft att behandla och hjälpa sig själv

Cathy