Koncept Mindful Tapping

 

Konceptet MINDFUL TAPPING®

Mindful Tapping är ett psykobiologiskt koncept som utgår från att våra upplevelser formar vår hjärna, vårt nervsystem och påverkar därmed hur vi mår, tänker, känner oss, beter oss, vår hälsa, våra relationer och prestationer i livet.
Läs vidare i Mindful Tapping utgår vi från upplevelsen

Före 2004 trodde man att minnen från barndomen var oföränderliga. Då använder man sig av ny inlärning, som i kognitiva- & beteendeterapier, för att ändra tankar, känslor och beteenden. Men resultaten är av varierande kvalitet och ofta inte hållbara.

Neurovetenskapen har sedan 2004 visat att minnen kan rekonsolideras (transformeras). Vårt koncept bygger på dessa kunskaper och undervisar i praktiska metoder som ger varaktig förändring. Arbetssätten inom Mindful Tapping överensstämmer därför med vad frontforskarna inom affektiv neurovetenskap rekommenderar.

Mindful Tapping – Hoppingivande, trösterikt och med en accepterande syn på ohälsa, beroende och misslyckanden i livet.

”Det var väl det jag visste – man behöver inte älta och prata om det.” sagt av Ewa efter en livsavgörande EPI session.

VAD ÄR MINDFUL TAPPING?

 • Mindful Tapping är ett psykobiologiskt koncept som bygger på neurobiologisk forskning från stress- och traumafältet, med metoder som reglerar nervsystemet.
  Läs mer om hur effektiv stresshantering kan transformera barndomsupplevelser 
 • Forskningen visar hur de folkhälsoproblem vi brottas med idag ofta har sin grund i traumatisk och toxisk stress från barndomen och livet.
  Läs mer om ACE-studien
 • Forskningen visar även kraften i att arbeta med ”bottom-up”-metoder, dvs kroppsorienterade metoder som balanserar nervsystemet och hjälper hjärnan omlagra dessa negativa minnen.
 • Mindful Tapping består av ett flertal metoder som reglerar nervsystemet. Tapping, EPI, TAT, BSFF, långsamma rörelser, integrering av bild-, hörsel-, lukt-, smak- och känselminnen/muskelminnen) i kombination med somatisk mindfulness/somatiska upplevelser, vilket gör att man kan nå både ordlösa kroppsminnen och minnen man har ord för.
  Lär mer i Träna in nya tankar och beteenden eller rekonsolidera minnen som orsakar dem?
 • På så sätt uppnås direkt och dramatisk förändring av hur vi mår, tänker känner och beter oss.
 • Vi utbildar i kunskaper och metoder i workshops och utbildningar.
 • Mindful Tapping ger vanliga människor kraft och möjlighet att förändra sina liv.

 

BAKGRUND OCH METODER

Psykobiologiskt koncept baserat på neurobiologi och uppväxtkvalitet. Med metoder som främjar utveckling av hälsa, relationer och framgång dvs. livskvalitet.

VILAR PÅ MEDICINSK NEUROFYSIOLOGISK GRUND

Modern neurofysiologi och traumaforskning ger oss kunskap om hur kropp, hjärna och nervsystem påverkas av det vi är med om. Dessa kunskaper ger också insikt i vad som krävs för förändring. Detta har vi vävt in i vårt sätt att arbeta.

 

KROPPSORIENTERAT

Neurofysiologin visar oss att minnen lagras på många olika sätt, varav de som är tillgängliga för samtal endast är en del. Många minnen lagras endast som kroppsupplevelser och är så att säga omedvetna. För att komma åt dessa minnen arbetar vi kroppsorienterat. Detta arbetssätt kallas för bottom-up (till skillnad från top-down) och förespråkas av ledande traumaterapeuter och forskare.

 

SOMATISK MINDFULNESS

För att komma i kontakt med det vi upplever i kroppen har vi ett  somatiskt ”mindfult” förhållningssätt. Det innebär att ha fokus på det vi upplever inom oss när vi är i kontakt med problemen. Det kan vara känslor, förnimmelser, rörelseimpulser, inre bilder och tankar. Med problemet i fokus parallellt med kroppsmedveten upplevelse läggs grunden för att nå omedvetna, ordlösa minnen i hjärnan.

 

TAPPING SKAPAR BALANS

För att ”omprogrammera” negativa reaktioner på minnen till neutrala eller positiva upplevelser använder vi en rad olika verktyg. Det första vi lär ut är tapping, vilket innebär knackning på ett antal punkter på kroppen. Tapping, och även de andra metoderna vi lär ut, skapar balans i hjärna och nervsystem. Då upphör obehaget som var kopplat till problemet. Detta innebär att tankar, känslor och beteenden ändras.

 

EN VERKTYGSLÅDA

Mindful Tapping är som en verktygslåda med metoder. Varje metod har sin potential att transformera medvetna och omedvetna minnen. Alla metoder kan användas var för sig eller kombineras. Därför går det lätt att anpassa arbetet till olika individer och olika typer av problem.

 

PASSAR ALLA

Vi vill göra Mindful Tapping tillgängligt för alla, eftersom det är enkelt, kraftfullt och tryggt att använda. Vi vill stärka människor genom att ge dem kunskap kombinerat med metoder som gör att de kan hjälpa sig själva. Vi ser detta som ett folkhälsoarbete. Med ett koncept som ger medicinskt-fysiologiska förklaringar passar Mindful Tapping dessutom inom många olika verksamheter i samhället och kan användas av de flesta yrkeskategorier.

 

BASEN ÄR SOMATISK MINDFULNESS

Det krävs mer än en metod för att lösa problem och olika människor trivs olika bra med olika metoder. Därför ingår ett flertal metoder i Mindful Tappings verktygslåda. Dessa metoder kan man använda var för sig eller kombinera.

 • Somatisk Mindfulness = fokus på vad du upplever inombords.
 • Tapping = lugnande beröring på akupunkter eller växelvis bilateralt på exempelvis knän.
 • EPI, Eye Position Integration = för sport, scenkonst och problem med trauma bakgrund dvs det mesta.
 • Rörelser & skakningar = jämför med Somatic Experiencing.
 • TAT, Tapas Acupressure Technique = lugnande beröring på huvudpunkter.
 • BSFF = posthypnotiska instruktioner för hur du omprogrammerar ditt undermedvetna.
 • Integrering av minnen i form av bilder, ljud, smak, lukt, beröring.

 

HUR GÖR MAN MINDFUL TAPPING?

 1. Välj ett problem
 2. Zooma in och aktivera det
 3. Notera dvs ha en medveten uppmärksamhet vad som händer inombords (somatisk mindfulness)
 4. Behandla / Transformera med metoder som reglerar om nervsystemet / rekonsoliderar minnen

Se punktlistan ovan.