Veteraner kan befria sig från posttraumatisk stress, PTSD

Sold

Veteraner kan befria sig från PTSD

Veteraner kan bli fria sig från posttraumatisk stress, PTSD. Hur? Genom att lära sig hur man använder en kombination av energipsykologiska och somatiska metoder. Traumatiska minnen skapas naturligt och automatiskt som fysiologiska följdreaktioner på upplevd fara eller hot. Deras uppgift är att skydda oss eftersom de triggas av det som påminner om det farofyllda minnet. Men det som fungerar för en soldat i tjänst kan bli till förfång i det civila livet.

Energipsykologiska och somatiska metoder i kombination är bland det effektivaste vi vet idag för såväl trauma som stress och deras psykiska, fysiska och sociala följder. Sådana metoder kan transformera traumatiska minnen så att de inte längre väcker negativa reaktioner som annars leder till ohälsa och störda relationer.

Jag skriver detta blogginlägg med anledning av att en vän bad mig läsa ett inlägg på en Facebook-sida som heter Pennan & Svärdet. Under rubriken ”En veterans berättelse. Kriget lever kvar genom PTSD” skildras en person som inte fått den hjälp han borde haft. Läs mer

Rädslan att prata inför folk – talarrädsla

become-better-speakerJag har levt med en rädsla att stå inför folk och prata, i små såväl som stora grupper, sedan femte klass. Det var något som blev tokigt då. Jag har varit tvungen att trotsa min skräckkänsla då jag ibland måste och även vill, stå inför folk och föreläsa. I mitt jobb som psykoterapeut och i andra föreningssammanhang. Jag har försökt att hantera rädslan bäst jag kunnat, ofta med beta-blockare som inte hjälp när det väl kommit till kritan.

Sedan träffade jag Ann-Sofi. Hennes personlighet som utstrålar stor värme och den självklarhet med vilken hon använder EFT/tapping-tekniken gjorde att jag fick hopp om att kunna göra en förändring i min negativa känsla inför att framträda.

Från skräck till njutning – om att föreläsa Läs mer

Stressreaktioner och ditt inre trafikljus

Det autonoma nervsystemet består av det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet. Man har tidigare ansett att det sympatiska nervsystemet står för stress och det parasympatiska för vila och återhämtning. Men ny forskning visar att det är en ofullständig förklaringsmodell.

Tack vare Steven Porges forskning om den polyvagala teorin, vet vi idag att det istället i stället finns tre automatiska grundlägen som hjälper oss hantera livets utmaningar. Vi förklarar detta som ett trafikljus, för att göra det enklare att förstå.

 

Läs mer

INTERHEART studien visar att risken för hjärtinfarkt, stroke och högt blodtryck ökar med stress

INTERHEART–studien visar klart att stress på arbetet och i familjen ökar risken för att drabbas av hjärtinfarkt, stroke och högt blodtryck.

Att drabbas av negativa livshändelser, depression, känna brist på kontroll eller oro för ekonomin ökar även det risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.

Med tanke på att hjärt-kärlsjukdomar står för 35% av alla dödsfall i Sverige, borde det vara viktigt för folkhälsan att hjälpa människor ta hand om den stress de upplever i livet.

Läs mer

Stresshantering som går på orsakerna

Det tar på krafterna att försöka bemästra stress. Det värsta är att malande tankar och obehagliga känslor, smärtor och huvudvärk, sömnproblem och magproblem, ångest, högt blodtryck, nervositet, oro och ilska blir följden.

Vi brukar tänka att stressen beror på yttre orsaker. Chefen, för mycket på jobbet, problem i relationen eller krav på prestation.

Neurofysiologisk forskning visar att rötterna till stressen inte ligger i de yttre orsakerna. De ligger snarare i vilka medvetna och omedvetna minnen som det som sker väcker i oss. Dessa minnen har ofta skapats tidigt i livet och förklarar till viss del varför vi har olika stresskänslighet.

Läs mer

Neuroplasticitet, träna in nya tankar och beteenden så ordnar sig allt, eller?

Böcker, föredrag och kurser inom populärpsykologi, coaching och KBT menar att man kan förändra sig genom att träna in nya beteenden och tankar, eller genom att upprepa positiva tankar. Ofta stödjer man sig på begreppet neuroplasticitet, som kommer från neurobiologin. Då pratar man om neuroplasticitet som om den enbart verkade i positiv riktning.

Men neuroplasticitet innebär att hjärnan formas av upplevelser. Det innebär att även negativa tankar och beteenden är ett resultat av neuroplasticitet, ofta beroende på dåliga relationer, trauma i barndomen, skilsmässor, sjukdom och dödsfall, eller  förlust av arbete, hälsa och framtidstro som har format oss. Vi kan transformera det som format oss. Men det måste göras på ett  djupare plan än att träna in motverkande tankar och beteenden.

Läs mer

Mindful Tapping stabiliserar blodsockret för diabetiker

Andrea fick diabetes för knappt ett år sedan och har sedan dess kämpat med ett blodsocker som gått upp och ner som en berg-och-dalbana. Med en kvarts Mindful Tapping om dagen hjälper Andrea nu sin kropp att hålla blodsockret på en jämn nivå.

– Det måste vara fel på mätaren! Det var min första reaktion, berättar Andrea.

Läs mer

Daglig stress undergräver mental hälsa

Stress och starka känsloreaktioner i vardagen är grogrund för psykisk ohälsa och vantrivsel även långt senare i livet. Detta har en omfattande och kvalificerad studie med oerhörd tydlighet visat.

Vardagliga, till synes små och ganska obetydliga känsloreaktioner har med andra ord en starkt verkande långtidseffekt på den mentala hälsan. Tidigare har man enbart uppmärksammat hur vi påverkas av allvarliga händelser.

Läs mer

EFT / tapping för trauma på Traumadagen 2012

Titta på en video där Kjell Forsberg berättar hur soldater med PTSD (Post Traumatisk Stress Syndrom) använder EFT/tapping för att skonsamt bli fria från missbruk, fobier, smärtor och våldstendenser. Hur EFT/tapping används för trauma i katastrofområden, krigshärdar och av ungdomar efter de etniska rensningarna i Rwanda. Att lekmän gör ett lika gott jobb som  legitimerade psykoterapeuter förutsatt att båda grupperna har en god utbildning i tapping. Att tapping minskar kortisolnivån och skapar förutsättningar för att bli fri från de obehagliga upplevelser som följer på traumatiska händelser. Dessutom att whiplash, fibromyalgi m.fl. tillstånd som är korrelerade till trauman svarar väl på tapping.

Läs mer

1 2 3 5