Var tredje Afghanistan veteran lider av PTSD

Från Veterancentret i Danmark har det kommit en rapport som visar att andelen veteraner med PTSD symtom och depression ökar under åren efter hemkomsten frän Afghanistan. Med denna undersökning vill man bidra till att avliva myten om att 90% dvs flertalet kommer tillbaks styrkta av sitt utlandsuppdrag. Man slår nämligen fast att antalet soldater med allvarliga ohälsoproblem efter en hård mission är betydligt större än 10%.

Läs mer

Kaiser Permanente rekommenderar tapping vid PTSD

Kaiser Permanente, en stor sjukhuskedja i USA, rekommenderar 5 tapping-sessioner för patienter som riskerar att utveckla PTSD och 10 sessioner för patienter med fullt utvecklad PTSD. Rekommendationerna bygger dels på statistik från tidigare kliniska studier och meta-analyser som påvisat effekterna av tapping vid PTSD och dels på en ny studie där man undersökte erfarenheterna från 448 terapeuter som arbetar med tapping (Church et al, 2017).

Läs mer

Grundkursen i Mindful Tapping blev en vändpunkt

För Sara (fingerat namn) blev grundkursen i Mindful Tapping hennes start på en ny framtid, en vändpunkt i livet. Från att ständigt vara rädd för att förlora kontrollen, att alltid ha det där trycket över bröstet, knappast kunna utföra vardagssysslor till att nu till och med kunna ägna sig helhjärtat åt att läsa en bok. ”Med daglig tapping slipper jag det där bedövande trycket över bröstet”.

Läs hennes egen berättelse, ett brev skrivet ett par veckor efter kursen.

Läs mer

Trauma i barndomen ökar stresskänsligheten

Normalt sett har vi förhöjda nivåer av stresshormonet kortisol i blodet på morgonen. Anledningen är att det ska hjälpa oss att möta och klara av dagens utmaningar. Det skapar även förutsättningar för ett gott immunförsvar. Det är viktigt och gynnsamt för oss med förhöjda kortisolnivåer på morgonen.

Om vi däremot utsätts för ihållande påfrestningar under längre perioder kommer kortisolproduktionen att hämmas eller helt enkelt stänga ner. Detta har man observerat hos människor med post traumatiskt tillstånd, PTSD. Samma gäller för ungdomar som är kroniskt stressade, lider av depression och mentala/psykiska sjukdomar, med andra ord psykisk ohälsa.

Det som händer är att immunförsvaret försvagas kraftigt och ämnesomsättningen störs. Motståndskraften mot stress är kraftigt försvagad. Detta är skadligt för hälsan ur många synvinklar.

Läs mer

Veteraner kan befria sig från posttraumatisk stress, PTSD

Veteraner kan bli fria sig från posttraumatisk stress, PTSD. Hur? Genom att lära sig hur man använder en kombination av energipsykologiska och somatiska metoder. Traumatiska minnen skapas naturligt och automatiskt som fysiologiska följdreaktioner på upplevd fara eller hot. Deras uppgift är att skydda oss eftersom de triggas av det som påminner om det farofyllda minnet. Men det som fungerar för en soldat i tjänst kan bli till förfång i det civila livet.

Energipsykologiska och somatiska metoder i kombination är bland det effektivaste vi vet idag för såväl trauma som stress och deras psykiska, fysiska och sociala följder. Sådana metoder kan transformera traumatiska minnen så att de inte längre väcker negativa reaktioner som annars leder till ohälsa och störda relationer.

Jag skriver detta blogginlägg med anledning av att en vän bad mig läsa ett inlägg på en Facebook-sida som heter Pennan & Svärdet. Under rubriken ”En veterans berättelse. Kriget lever kvar genom PTSD” skildras en person som inte fått den hjälp han borde haft.

Läs mer

Rädslan att prata inför folk – talarrädsla

Jag har levt med en rädsla att stå inför folk och prata, i små såväl som stora grupper, sedan femte klass. Det var något som blev tokigt då. Jag har varit tvungen att trotsa min skräckkänsla då jag ibland måste och även vill, stå inför folk och föreläsa. I mitt jobb som psykoterapeut och i andra föreningssammanhang. Jag har försökt att hantera rädslan bäst jag kunnat, ofta med beta-blockare som inte hjälp när det väl kommit till kritan.

Sedan träffade jag Ann-Sofi. Hennes personlighet som utstrålar stor värme och den självklarhet med vilken hon använder EFT/tapping-tekniken gjorde att jag fick hopp om att kunna göra en förändring i min negativa känsla inför att framträda.

Från skräck till njutning – om att föreläsa

Läs mer

Stressreaktioner och ditt inre trafikljus

Det autonoma nervsystemet består av det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet. Man har tidigare ansett att det sympatiska nervsystemet står för stress och det parasympatiska för vila och återhämtning. Men ny forskning visar att det är en ofullständig förklaringsmodell.

Tack vare Steven Porges forskning om den polyvagala teorin, vet vi idag att det istället i stället finns tre automatiska grundlägen som hjälper oss hantera livets utmaningar. Vi förklarar detta som ett trafikljus, för att göra det enklare att förstå.

 

Läs mer

INTERHEART studien visar att risken för hjärtinfarkt, stroke och högt blodtryck ökar med stress

INTERHEART–studien visar klart att stress på arbetet och i familjen ökar risken för att drabbas av hjärtinfarkt, stroke och högt blodtryck.

Att drabbas av negativa livshändelser, depression, känna brist på kontroll eller oro för ekonomin ökar även det risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.

Med tanke på att hjärt-kärlsjukdomar står för 35% av alla dödsfall i Sverige, borde det vara viktigt för folkhälsan att hjälpa människor ta hand om den stress de upplever i livet.

Läs mer

Stresshantering som går på orsakerna

Det tar på krafterna att försöka bemästra stress. Det värsta är att malande tankar och obehagliga känslor, smärtor och huvudvärk, sömnproblem och magproblem, ångest, högt blodtryck, nervositet, oro och ilska blir följden.

Vi brukar tänka att stressen beror på yttre orsaker. Chefen, för mycket på jobbet, problem i relationen eller krav på prestation.

Neurofysiologisk forskning visar att rötterna till stressen inte ligger i de yttre orsakerna. De ligger snarare i vilka medvetna och omedvetna minnen som det som sker väcker i oss. Dessa minnen har ofta skapats tidigt i livet och förklarar till viss del varför vi har olika stresskänslighet.

Läs mer

1 2 3 6